Het Liverpool van the Beatles (deel 9)

WebmasterBFNL Columns, Liverpool blog

STRAWBERRY FIELDS, MENDIPS EN WOOLTON

Om naar het begin van deze wandeling van ca. 3 km te komen, kun je bus 76 vanaf het centrum (Liverpool ONE bus station) of vanaf Penny Lane nemen. De rode getallen in de tekst komen weer overeen met de genummerde plaatsen op de plattegrond aan het einde van deze blog. De groene getallen geven de bushaltes aan. 

Stap uit bij de halte Woolton/Beaconsfield Road op Menlove Avenue (1). Loop dan een klein stukje terug en sla rechtsaf Beaconsfield Road in. Na ca. 200 meter vind je het hek van Strawberry Field (2). Dit hek is echter wel een replica van het originele hek dat jaren geleden werd vervangen om het tegen verval te beschermen. Wees voorzichtig bij het nemen van foto’s want het trottoir is smal en de auto’s razen vlak achter je door de straat! Achter dit hek was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw het weeshuis van het Leger des Heils gevestigd in een klassiek Victoriaans gebouw. Vanwege de slechte staat van onderhoud is dat in 1973 gesloopt en later door nieuwbouw vervangen. John Lennon en zijn vrienden Nigel Walley en Pete Shotton speelden vaak in de tuin van Strawberry Field en John ging graag luisteren naar de muziek van de brassband van het Leger des Heils.

In 2005 werd het weeshuis gesloten en het onkruid overwoekerde daarna de hele tuin. Toevallig maakte het Leger des Heils dit jaar op 17 februari (precies vijftig jaar na de release van de single “Strawberry Fields Forever”) bekend dat er een nieuw opleidingsinstituut voor mensen met een beperking wordt gebouwd en dat er tevens een tentoonstellingsruimte gaat komen waar aandacht wordt besteed aan John Lennons periode in Woolton. Voor dit initiatief is inmiddels een fund raising actie gestart waarvoor tijdelijk het originele hek in de Beatles Story op Albert’s Dock te bezichtigen is.

Ga nu terug naar Menlove Avenue en loop door tot nummer 251, het huis Mendips (3) waar John Lennon het grootste deel van zijn jeugd bij zijn tante Mimi heeft gewoond. De kamer boven de voordeur was die van John. Het huis dat weer helemaal in de stijl van de jaren vijftig is teruggebracht, kun je bezoeken met de Childhood Homes tour van de National Trust waarbij ook het huis van Paul McCartney op Forthlin Road wordt aangedaan. Op deze tour kom ik in een latere aflevering nog uitgebreid terug.

Op weg naar Mendips passeerden we zojuist Vale Road waar we de wandeling vervolgen. Vlak na de bocht van de weg vind je op nummer 84 het huis “Vega” (4) waar Ivan Vaughan woonde. Dat was een schoolvriend van Paul McCartney en tevens achterbuurjongen van John Lennon. Hun tuinen grensden aan elkaar en zij gingen ook veel met elkaar om. Zo hadden zij een primitief communicatie systeem opgezet met een kabel waar aan beide kanten conservenblikjes waren bevestigd. Als de een in het blikje sprak en de ander zijn oor voor het andere blikje hield, konden ze op die manier contact met elkaar hebben.

In dezelfde straat woonde op nummer 98 (huis “Leosdene”) (5) ook Nigel Walley, de vriend van John die een tijdje als manager van The Quarrymen heeft gewerkt. Een enkele keer deed hij ook met de band mee als bespeler van de theekist bas.

Nog wat verder in de straat aan de overkant is nummer 83 (6). Dat was het huis van Pete Shotton, Johns beste vriend die daarom ook met The Quarrymen mee mocht spelen hoewel hij beslist niet muzikaal was. Maar met het wasbord kon hij weinig kwaad doen. In de tuin van dat huis was een schuilhut uit de oorlog voor als het bomalarm afging. Daar heeft hun skiffle band regelmatig gerepeteerd. Pete die begin dit jaar overleed, heeft altijd goede contacten met John onderhouden en was zelfs de manager van Apple Boutique in Londen en later ook directeur bij Apple Corporation.

Loop vervolgens Vale Road verder af tot aan Linkstor Road en ga dan linksaf. Bij het eerste kruispunt weer rechtsaf en dan ben je op Quarry Street. Aan de overkant van de straat vind je nu op nummer 108a een kapsalon Mane-iacs (7).

Maar in 1957 was hier Quarry Street Newsagents gevestigd waar de moeder van Pete Shotton eigenares van was. Zij hoorde van Harry Gibbons, de man die de Church Hall beheerde, dat er bij St. Peter’s Church een tuinfeest zou worden gehouden. Zij vroeg hem meteen of de band van haar zoon The Quarrymen, daar kon optreden. Aangezien Pete lid was van de zondagschool werd dat verzoek gehonoreerd en zo speelden The Quarrymen op 6 juli 1957 op het grasveld achter de kerk en ’s avonds in de Church Hall.

Op die dag werd Paul McCartney door Ivan Vaughan aan John Lennon voorgesteld en de verdere geschiedenis is bekend (zie ook aflevering 1 van mijn Liverpool blog).

Ga Quarry Street verder naar beneden af en dan kom je op een gegeven moment aan de linkerhand The Old Quarry (8) tegen. Dat was de steengroeve waar tot 1950 stenen voor gebouwen in Liverpool werden uitgehakt. Ook de Quarrybank High School waar onder andere John Lennon, Pete Shotton, Eric Griffith en Rod Davis hun middelbare schooltijd doorbrachten, werd met deze stenen gebouwd. Deze vier vormden samen met Len Garry en Colin Hanton ook de bezetting van The Quarrymen op die bewuste zaterdag 6 juli 1957.

Sla verderop rechtsaf Allerton Road in. Na ruim tweehonderd meter ligt daar op nummer 120a de Dairy Cottage (9). Dit kleine huisje dat hoorde bij de grote boerderij erachter waar nu de TESCO supermarkt is gevestigd, was eigendom van George Smith, de echtgenoot van tante Mimi. Eind 1942 en begin 1943 heeft John hier nog met zijn moeder Julia een aantal maanden mogen wonen toen Julia’s moeder ziek was en het gezin daarom niet langer kon inwonen bij haar ouders in Newcastle Street. Later na het overlijden van haar moeder en de verhuizing van haar vader keerden Julia en John en later ook nog even Alfred weer terug naar Newcastle Street.

Loop nu Allerton Road weer terug naar het kruispunt met Quarry Street en dan zie je de Woolton Baths (10) rechts op de hoek. Dit is het zwembad waar John heeft leren zwemmen en ook Paul en zijn broer Mike kwamen hier regelmatig. Zo gaat het verhaal dat Paul een keer Mike heeft gered toen die er dreigde te verdrinken. Ook de leden van The Quarrymen die bijna allemaal in Woolton woonden, kwamen hier regelmatig. Het zwembad staat al een aantal jaren op de nominatie om gesloopt te worden maar er is inmiddels een grote actie aan de gang om dit markante gebouw te redden.

Een stuk verder op Allerton Road is de Woolton Village Club (11). Hier hebben The Quarrymen één keer opgetreden in de zaal links van de ingang. Dat was op 24 januari 1959. Het was voorlopig de laatste keer dat de band te zien en te horen was. De groep hield daarna eigenlijk op te bestaan totdat Mona Best haar Casbah Coffee Club opende en John en Paul samen met George Harrison en Ken Brown de draad weer als Quarrymen oppakten (zie ook aflevering 2 van mijn Liverpool blog).

Na linksaf een stukje Woolton Road opgelopen te zijn, gaan we linksaf Mason Street in op weg naar het eindpunt van deze wandeling, Woolton Picture House (12). Deze bioscoop waar John Lennon en zijn vrienden zeer regelmatig op zaterdagen naar de film gingen, bestaat al sinds 1927 en is de oudste van Liverpool die nog steeds als bioscoop in gebruik is. Hij heeft de oorlog overleefd en is in al die jaren maar een enkele keer gesloten geweest. De eerste keer was toen de zaal moest worden omgebouwd vanwege de komst van gesproken films. In 2007 hing het voortbestaan van de cinema aan een zijden draadje maar mede dankzij Mike McCartney en enkele leden van The Quarrymen werden drie investeerders gevonden die de bioscoop overnamen. Daardoor kun je er ook nu nog dagelijks heel recente films gaan bekijken in een zaal waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan.

Aan het einde van Mason Street kom je dan weer bij Church Road uit die naar St. Peter’s Church en Hall leidt. Maar daar heb ik al genoeg over verteld in de eerste aflevering van mijn Liverpool blog. Hiermee heb ik nu vrijwel alle plekjes in Woolton besproken die te maken hebben met The Quarrymen en The Beatles.

Als je hier vandaan met de bus terug zou willen naar het centrum dan kun je het beste lijn 75 nemen die in Woolton Street (13) vertrekt en rechtstreeks naar Liverpool ONE bus station gaat.

In de volgende aflevering zal ik aandacht gaan besteden aan het centrum van Liverpool, de omgeving van Albert´s Dock en Pier Head.

Paul van Riet (alle foto’s ©Paul van Riet)

Voor vragen en/of opmerkingen: paul.vanriet@beatlesfanclub.nl